పావు ఎకరంలో 70 టన్నుల చేపల దిగుబడి

విశ్వనాథరాజు.. గత 5 సంవత్సరాలుగా రీ సర్క్యులేటింగ్ ఆక్వా కల్చర్ సిస్టమ్ (ఆర్ఏఎస్) పద్దతిలో చేపలు సాగు చేస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా పావు ఎకరం భూమిలోనే అతి

Read more